Velkommen til Silkeborg Jagtforening

Silkeborg Jagtforening er stiftet den 25. Februar 1934 og er medlem af Danmarks Jægerforbund. Foreningsnummer: 3510. 

Vi kan tilbyde flugtskydning på vores flugtskydningsbane i Christianshøj, samt riffelskydning på riffelbanen ved Pankas. Silkeborg jagtforening er en åben jagtforening, hvor alle  jægere og skytter er velkomne på vores træningsaftener.
 
Vigtig information:

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 26.1 2023

kl. 19.00 på restaurant Skovbakken.

                                                Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab

4.    Indkommende forslag

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

7.    Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant

8.    Valg af udvalg

9.    Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på denne generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 10 dg før afholdelse af generalforsamlingen.

 

NB: De, der har opsatser med, bedes komme lidt tidligere!! (Kategorierne er: største, mindste og flotteste danske buk, samt årets flotteste udenlandske buk!!

 

OBS!! Hvis man ønsker at deltage i spisningen kl. 18, skal man tilmelde sig til Kurt Kofoed tlf. 2346 7707

Senest d. 18.1

Bestyrelsen

Ps. Bestyrelsen fremsætter forslag om sammenslutning med SOJ på denne generalforsamling

 

 

 

 
 
 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/