Formandens såt

Så er der igen gået en sommer og jagtforeningens aktiviteter er gået på stand by. Med jagtsæsonen godt i gang må vi jo konstatere, at vejret endnu en gang har været helt anderledes end det vi kalder normalt! Efter en usædvanlig lang og varm sommer, som vi alle har nydt, er det varme vejr fortsat i helt usædvanlig grad, ligesom nedbørsmængderne også har sat rekord i både voldsomhed og mængde!! Om det har fået/får indflydelse på vildtudbyttet, kan vi jo kun gisne om, men det jeg har oplevet og fået meldinger om indtil nu her i området, ser ikke ud til at være anderledes end det plejer.

Klik på nederstående link for at læse hele beretning.

Generalforsamling

Formandsberetning 2020

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/